Herrenäs (DANO nr 59)


Shelter for sitting   59.1159,12.186253
Sweden, Västra Götalands county, Bengtsfors

Fee Toilet Fireplace Grill Firewood Water (unknown quality) Swimming

1st vindskydd men hela 4st grillplatser.
Bänkar och toalett finns.

Lägerplatsen tillhör Sjösystemet Dalsland Nordmarken (DANO) och för att få nyttja dess anläggningar (ex. vindskydd och eldstäder) krävs att man köper ett Naturvårdskort från dem. Läs mer på https://dalslandnordmarken.se

Translation

1 windbreak but as many as 4 barbecue places.
Benches and a toilet are available.

The campsite belongs to the Dalsland Nordmarken Lake System (DANO) and in order to use its facilities (e.g. windbreaks and fireplaces) you need to buy a Nature Conservation card from them. Read more at https://dalslandnordmarken.se

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan