Månsebäcken (DANO nr 58)


Shelter for sleeping   59.10858,12.20704
Sweden, Västra Götalands county, Bengtsfors

Fee Toilet Fireplace Firewood Water (unknown quality) Swimming

Eldstad, bänkar och toalett finns.

Lägerplatsen tillhör Sjösystemet Dalsland Nordmarken (DANO) och för att få nyttja dess anläggningar (ex. vindskydd och eldstäder) krävs att man köper ett Naturvårdskort från dem. Läs mer på https://dalslandnordmarken.se

Translation

Fireplace, benches and toilet available.

The campsite belongs to the Dalsland Nordmarken Lake System (DANO) and in order to use its facilities (e.g. windbreaks and fireplaces) you need to buy a Nature Conservation card from them. Read more at https://dalslandnordmarken.se

Månsebäcken (DANO nr 58)

Månsebäcken (DANO nr 58)

Månsebäcken (DANO nr 58)

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan