Hägnalian Vindskydd


Shelter for sleeping   57.35946357,13.54484975
Sweden, Jönköpings county, Gislaved
Gislavedsleden

Toilet Fireplace Grill No firewood 2024-04-29 Trash bin

Sleeps: 6

4-6 sovplatser.
Grillplats, vedförråd och toalett finns.

Ligger längs Gislavedsleden, utmed en grusväg. Stor gräsyta att slå upp tält på 30m bort.

Motortrafik förbjuden sista 400m söderifrån, oklart norrifrån.

Translation

Sleeps 4-6.
Barbecue area, firewood storage and toilet are available.

Located along the Gislavedsleden, along a gravel road. Large grassy area to pitch a tent 30m away.

Motor traffic prohibited last 400m from the south, unclear from the north.

Hägnalian Vindskydd

Hägnalian Vindskydd

Hägnalian Vindskydd

Hägnalian Vindskydd

Hägnalian Vindskydd

Hägnalian Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan