Mellansjön Vindskydd


Shelter for sleeping   57.42406,13.71904
Sweden, Jönköpings county, Gnosjö
Järnbärarleden

Toilet Fireplace Grill No firewood 2024-04-30 Water (unknown quality) Trash bin Place for tent

Grillplats, vedförråd, vatten och toalett finns.
Vatten från rör från källa. Inte så bra vattenkvalitet, se till att ta med dricksvatten. Sjön är svår att nå.

Fräscht vindskydd med en enklare eldstad framför. Ligger längs en förhållandevis bra skogsväg, går att köra bil ända fram. Lugnt och stilla läge i barrskog med öppningen mot en vändplan.

Translation

Barbecue area, firewood storage, water and toilet are available.
Water from pipes from source. Not so good water quality, make sure to bring drinking water. The lake is difficult to reach.

Fresh wind protection with a simpler fireplace in front. Located along a relatively good forest road, you can drive all the way to the front. Peaceful and quiet location in coniferous forest with the opening to a turning plane.

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Mellansjön Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan