Aborrsjön/Slätthult


Shelter for sleeping   57.708197,12.620984
Sweden, Västra Götalands county, Bollebygd
Sjuhäradsleden

Fireplace Grill No firewood 2022-07-25 Water (unknown quality) Trash bin Swimming Fishing

Dec 2023: Klotter är väl det minsta problemet. Vindskyddet är fortfarande torrt o fint inuti då det lagts på ny takpapp. Men skyddet skulle verkligen behöva en renovering då det är helt murket på sina ställen.
Finns inte jättemånga ställen att sätta upp tält på bredvid vindskyddet, men upptäckte en liten platå uppe i skogen där det skulle kunna få plats om man är flera.

Juli 2022: Tyvärr har någon varit här och klottrat och förstört men vindskyddet är fortfarande torrt och fint.

Translation

Dec 2023: Graffiti is probably the least of the problems. The wind protection is still dry and fine inside as it was placed on new roofing felt. But the shelter would really need a renovation as it is completely rotted in places.
There aren't many places to set up a tent next to the wind shelter, but I discovered a small plateau up in the forest where there could be room if there are several of you.

July 2022: Unfortunately someone has been here and scribbled and destroyed but the windbreak is still dry and nice.

Aborrsjön/Slätthult

Aborrsjön/Slätthult

Aborrsjön/Slätthult

Aborrsjön/Slätthult

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan