Danska Fallen Vindskydd


Shelter for sleeping   56.70547664,13.1445086
Sweden, Hallands county, Halmstad
Danska fall nature reserve

Toilet Fireplace Grill Firewood 2023-10-04 Water (unknown quality)

Parking: 500 m Sleeps: 6

Ligger intill den ganska stora ån Assman.
6 sovplatser.
Grillplats, bänkar och toalett finns.

Det finns en liten grusväg som går precis förbi vindskyddet, men den kan vara blockerad med en vägbom och då får man promenera ca 500 meter.

I närheten finns Danska Fallen, men utsiktsplatsen för att beskåda fallen ligger på motsatt sida ån från vindskyddet. Den våghalsige kan försöka hitta ett lämpligt ställe att vada över vid lågvatten, annars kan man gå en lång omväg söderut till Gårdshult, ta sig över en bro och sedan följa Hallandsleden norrut på västra sidan, mot Danska Fallen (ca 3.5km från vindskyddet).

2023-10-03: Toaletten full med skräp och ej användbar, verkar ej underhållas så ofta (har varit så flera månader). Men vindskyddet är överlag trevligt och har gott om plats.

Translation

Located next to the fairly large river Assman.
6 sleeping places.
Barbecue area, benches and toilet available.

There is a small dirt road that goes right past the wind shelter, but it can be blocked with a road barrier and then you have to walk about 500 meters.

Nearby are the Danska Fallen, but the vantage point for viewing the falls is on the opposite side of the river from the windbreak. The daring can try to find a suitable place to wade across at low tide, otherwise you can take a long detour south to Gårdshult, cross a bridge and then follow the Hallandsleden north on the west side, towards Danska Fallen (approx. 3.5km from the shelter).

2023-10-03: The toilet full of rubbish and unusable, doesn't seem to be maintained very often (has been like this for several months). But the windshield is generally nice and has plenty of space.

Located in Danska fall nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Danska Fallen Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan