Långviken


Shelter for sleeping   58.042021,16.748228
Sweden, Östergötlands county, Valdemarsvik
Åsvikelandet nature reserve

Trevligt vindskydd med en magnifik utsikt över havet.

Plats för 4-6 personer.
Ligger lite skyddat och ca 20 m till havet.
Eldstad, ved, såg & yxa finns. Det finns även ytterligare en eldstad 3 meter från havet bredvid vägen till WC.

Det är några kilometer från parkering och mycket fina omgivningar.

Det är inte för "tungt lastade" cyklister. Lås och göm dina cyklar 800 m innan vindskyddet, bakom den andra öppningsbara taggtråden (vägen blir bara värre och värre) eller 1,6 km innan den första öppningsbara taggtråden. Vandrare kan passera lätt, men cyklister måste öppna och stänga taggtrådsgrindar.

WC & sophantering 100 m från vindskyddet och manuell fungerande vattenpump med okänd vattenkvalitet (gult vatten) ytterligare några 100 m från vindskyddet.

Translation

Nice shelter from the wind with a magnificent view of the sea.

Place for 4-6 people.
Located a little sheltered and about 20 m to the sea.
Fireplace, firewood, saw & ax available. There is also another fireplace 3 meters from the sea next to the road to the WC.

It is a few kilometers from parking and very nice surroundings.

It is not for "heavily loaded" cyclists. Lock and hide your bikes 800m before the windbreak, behind the second openable barbed wire (the road just gets worse and worse) or 1.6km before the first openable barbed wire. Walkers can pass easily, but cyclists must open and close barbed wire gates.

WC & garbage disposal 100m from the windbreak and manual working water pump with unknown water quality (yellow water) another 100m from the windbreak.

Långviken

Långviken

Långviken

Långviken

Långviken

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan