Glaskogen 43


Shelter for sleeping   59.4292,12.53761
Sweden, Värmlands county, Arvika
Glaskogen nature reserve

Fee Toilet Fireplace Water (unknown quality) Swimming Fishing

Parking: 50 m Sleeps: 2 Seats: 6

Vindskydd med plats för 2 personer och grillplats.
Sittvindskydd med picknickbord för 6 personer samt eldstad.
Parkering och bad 50 meter bort.
Toalett vid parkeringsplatsen.
Vacker utsikt över sjön (Lilla Rämmingen).


Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Wind shelter with space for 2 people and barbecue area.
Sitting shelter with picnic table for 6 people and fireplace.
Parking and bath 50 meters away.
Toilet at the parking lot.
Beautiful view of the lake (Lilla Rämmingen).


Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, wood collection, fires, etc. that apply in the area.

Located in Glaskogen nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.

Glaskogen 43

Glaskogen 43

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan