Lilla Sundsbyn (DANO nr 39)


Shelter for sleeping   59.399084,11.95172
Sweden, Värmlands county, Årjäng

Fee Toilet Fireplace Grill Firewood Water (unknown quality) Swimming

Sleeps: 7

6-7 sovplatser.
Eldstad (i dåligt skick), bänkar och toalett finns.

Ligger i en gles granskogssluttning ner mot Flötefjorden.
Marken framför vindskydd är helt urgrävd av både natur och brukare. Man behöver ha en hög stubbe att kliva på för att komma upp.

Vindskyddet tillhör Sjösystemet Dalsland Nordmarken (DANO) och för att få nyttja det krävs att man köper ett Naturvårdskort från dem. Läs mer på https://dalslandnordmarken.se

Translation

6-7 beds.
Fireplace (in poor condition), benches and toilet available.

Located in a sparse spruce forest slope down towards the Flötefjorden.
The ground in front of the wind shelter is completely excavated by both nature and users. You need a high stump to step on to get up.

The wind shelter belongs to the Dalsland Nordmarken Lake System (DANO) and in order to use it, you need to buy a Nature Conservation card from them. Read more at https://dalslandnordmarken.se

Lilla Sundsbyn (DANO nr 39)

Lilla Sundsbyn (DANO nr 39)

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan