Björkön (DANO nr 42)


Shelter for sleeping   58.78251,12.47575
Sweden, Västra Götalands county, Mellerud

Fee Toilet Fireplace Grill Firewood Water (unknown quality) Swimming

Ligger ute på Björkön i Svanefjorden.
Eldstad, bänkar och toalett finns.
Ved finns för det mesta, men kan ibland vara slut.

Lägerplatsen tillhör Sjösystemet Dalsland Nordmarken (DANO) och för att få nyttja dess anläggningar (ex. vindskydd och eldstäder) krävs att man köper ett Naturvårdskort från dem. Läs mer på https://dalslandnordmarken.se

Translation

Located on Björkön in the Svanefjorden.
Fireplace, benches and toilet available.
Firewood is mostly available, but can sometimes run out.

The campsite belongs to the Dalsland Nordmarken Lake System (DANO) and in order to use its facilities (e.g. windbreaks and fireplaces) you need to buy a Nature Conservation card from them. Read more at https://dalslandnordmarken.se

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan