Kolebackagården


Rest cabin   57.87824,12.01025
Sweden, Västra Götalands county, Kungälv
Bohusleden North Sea Trail (Sweden)

Fireplace

Liten stuga med två rum och grovt betonggolv i båda rummen. Det finns även ett par bänkar, var och en bred nog för en person att sova på.

Den lilla stugan är öppen för övernattning för allmänheten. Intill ligger en större byggnad, Kolebackagården, som kan hyras ut till olika föreningar.

Det finns även en grillplats som är öppen för allmänheten att använda. Oklart om faciliteterna (toalett och vatten) i föreningslokalen är öppna för allmänheten.


Ligger i Fontins naturreservat. Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Small cabin with two rooms and rough concrete floor in both rooms. There are also a couple of benches, each wide enough for one person to sleep on.

The small cabin is open for overnight stays to the public. Next door is a larger building, Kolebackagården, which can be rented out to various associations.

There is also a barbecue area that is open to the public to use. Unclear if the facilities (toilet and water) in the clubhouse are open to the public.


Located in the Fontin nature reserve. Respect any special rules regarding camping, wood collection, fires, etc. that apply in the area.

Kolebackagården

Kolebackagården

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan