Glaskogen 25


Shelter for sleeping   59.52845,12.29319
Sweden, Värmlands county, Årjäng

Fee Toilet Fireplace Swimming

Sleeps: 4

Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation


Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, firewood collection, fires, etc. that apply in the area.

Glaskogen 25

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan