Gäddevattnet Öst 1


Shelter for sleeping   57.83113,12.06335
Sweden, Västra Götalands county, Göteborg
Bohusleden North Sea Trail (Sweden)

Fireplace Water (unknown quality) Swimming

Två stycken vindskydd längs Bohusleden.
Eldstad vid det äldre närmast sjön.


Ligger i Vättlefjäll naturreservat. Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Two windbreaks along Bohusleden.
Fireplace at the older one closest to the lake.


Located in the Vättlefjäll nature reserve. Respect any special rules regarding camping, wood collection, fires, etc. that apply in the area.

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Gäddevattnet Öst 1

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan