Norregölstugan


Rest cabin   56.97616,16.26672
Sweden, Kalmar county, Mönsterås
Mönsteråsleden

Toilet Fireplace Firewood Water (unknown quality) Fishing

Parking: 25 m Sleeps: 20

Timrad raststuga öppen för alla.
20 sovplatser, lite till om man kan sova nära. Gott om plats att sova på golvet.
Eldstad inuti och utanför, ved finns oftast.
Utedass i närheten.
Bänkar och bord finns både inuti och utanför.

God tillgång till parkering och grusväg en bit ifrån stugan.
Vandringsled, motionsspår och mountainbikespår passerar längs grusvägen.
Det är lite biltrafik, men tyvärr ligger vindskyddet mitt i en vindkraftspark, så förvänta er inte att enbart höra fågelsång...

Stugan ligger vid en stilla sjö där en fiskeklubb har planterat in karp. Kan vara mycket folk på vintern när sjön är frusen eller på höstlovet.
Normalt sett övernattar dock inte besökarna. Vissa fiskare övernattar ibland. Sköts av en förening åt Mönsterås kommun.

Translation

Timbered rest house open to all.
20 beds, a little more if you can sleep close. Plenty of room to sleep on the floor.
Fireplace inside and outside, wood is usually available.
Outhouse nearby.
Benches and tables are available both inside and outside.

Good access to parking and dirt road a short distance from the cottage.
Hiking trails, exercise trails and mountain bike trails pass along the dirt road.
There is a bit of car traffic, but unfortunately the shelter is in the middle of a wind farm, so don't expect to hear anything but birdsong...

The cabin is by a quiet lake where a fishing club has planted carp. Can be very crowded in the winter when the lake is frozen or during the autumn holidays.
Normally, however, visitors do not stay overnight. Some fishermen sometimes stay overnight. Managed by an association for Mönsterås municipality.

Norregölstugan

Norregölstugan

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan