Hårsjö lägerplats


Shelter for sleeping   56.31294149,13.58173423
Sweden, Skåne county, Hässleholm
Skåneleden

Toilet Fireplace Grill No firewood 2023-11-12 Drinking water Water (unknown quality) Place for tent

Parking: 500 m Sleeps: 6 Seats: 8

Liten lägerplats med vindskydd i en skogsdunge.

Ved kan inte garanteras pga. vedstölder. Yxa och såg finns, men är fatledja i vindskyddet (vilket inte borde vara ett problem då det ej är tillåtet att såga eller hugga ner träd/grenar!).

Vatten finns vid skolan, ca 300 meter sydost. Inget bra utrymme för tält eller hammock.
Hårsjön ligger ca 50 meter norrut, men syns ej från lägerplatsen.

2024-04-05: Toaletten ser ut att fungera, men har ej testat den.
2023-11-12: Toaletten är trasig.

Translation

Small campsite with shelter from the wind in a forest grove.

Firewood cannot be guaranteed due to wood thefts. Ax and saw are available, but are barrel led in the wind shelter (which shouldn't be a problem as it is not allowed to saw or chop down trees/branches!).

Water is available at the school, about 300 meters southeast. No good space for a tent or hammock.
Hårsjön is about 50 meters to the north, but is not visible from the campsite.

2024-04-05: The toilet seems to work, but have not tested it.
2023-11-12: The toilet is broken.

Hårsjö lägerplats

Hårsjö lägerplats

Hårsjö lägerplats

Hårsjö lägerplats

Hårsjö lägerplats

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan