Malmagsvålen Raststuga


Rest cabin   62.6215,12.18899
Sweden, Jämtlands county, Härjedalen

Fireplace Firewood 2022-07-23

Seats: 6

Vindskyddsstuga med eldstad och sittplatser med bord samt en picknickbänk utanför.

Veden i stugan är endast för nödfall så egen ved bör tas med om man vill använda kaminen. Nödsläde finns för transport av skadad person under vintertid.

Ifall du ska vandra från spårcentralen i slutet av Gröndalsvägen i stugbyn under sommartid är följande bra att veta. En bra väg upp är västra leden som du hittar på vänster sida (se bild med röd punkt) i spårcentralen med ansiktet upp mot fjället. Leden är utmarkerad med stolpar.

Ej rekommenderad väg är det gräsbevuxna skoter/skidspåren som går ut i träskmark där leden försvinner.

Man kan endast parkera i anslutning till Fjällnäsvägen då vägarna i stugområdet är enskild väg som endast får brukas av de boende.

Malmagsvålen Raststuga

Malmagsvålen Raststuga

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan