Låktatjåkka parkering


Shelter for sitting   68.42709,18.32553
Sweden, Norrbottens county, Kiruna

Fireplace Grill Water (unknown quality)

Seats: 16

Vindskydd vid parkeringen för Trollsjöns vandringsled och Låktatjåkka tågstation.
Gott om sittplatser kring eldstad/grill, men ta med egen ved.
Ved som finns att plocka i området är ofta för blöt eller för skrymmande.
Det finns ofta vatten i bäckar en bit bort, men beror på säsong.

Translation

Wind protection at the parking lot for the Trollsjön hiking trail and Låktatjåkka train station.
Plenty of seating around the fireplace/grill, but bring your own firewood.
Firewood available for picking in the area is often too wet or too bulky.
There is often water in streams some distance away, but depends on the season.

Låktatjåkka parkering

Låktatjåkka parkering

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan