Glimta (ArkNat)


Shelter for sleeping   55.5728,13.21291
Sweden, Skåne county, Svedala

Fireplace Grill No firewood Drinking water Water (unknown quality) Trash bin Place for tent

Parking: 400 m Sleeps: 2 Seats: 3

Arkitektritat vindskydd som ingår i ArkNat-projektet. Läs mer på https://arknat.com

Vindskyddets stora öppning gör det känsligt för regn och blåst. Man får räkna med regnstänk åtminstone 50cm in i vindskyddet.

Går nog att sova 3 personer om man ligger tätt.
Det är väldigt bekvämt och känns säkert, stället är också trevligt.

Translation

Architect-designed wind protection that is part of the ArkNat project. Read more at https://arknat.com

The wind shield's large opening makes it sensitive to rain and wind. You can count on rain splashing at least 50cm into the windbreak.

Enough to sleep 3 people if you lie close.
It is very comfortable and feels safe, the place is also nice.

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Glimta (ArkNat)

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan