Geijerslund Vindskydd


Shelter for sleeping   59.48986,15.14793
Sweden, Örebro county, Örebro

Toilet Fireplace Grill Firewood Water (unknown quality) Swimming

Sleeps: 4 Seats: 9

Ligger längs Järleåns kanotled.
Eldstad och toalett finns.
Går att köra ända fram österifrån (tag till vänster före ladan och sedan vänster igen över åkern). Kan nog vara bra att försöka få markägarens godkännande innan man kör in och övernattar för att slippa eventuella sura miner.

Translation

Located along the Järleån canoe trail.
Fireplace and toilet available.
Can be driven all the way from the east (take a left before the barn and then left again across the field). It might be good to try to get the landowner's approval before driving in and staying the night to avoid possible sour faces.

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan