Habo Vindskydd


Shelter for sleeping   57.99189091,14.04561818
Sweden, Jönköpings county, Habo

Toilet Fireplace Grill Water (unknown quality) Trash bin Place for tent Swimming

Sleeps: 6

4-6 sovplatser.
Grillplats och toalett finns.

Ligger fint i tallskog med utsikt över en sjö. Verkar vara en populär fiskesjö. Sjön har en liten naturlig strand där det snabbt blir djupt. Vattnet verkar vara betydligt varmare än andra sjöar i området (maj 2022).

Går att köra ända fram till vindskyddet på en ganska bra skogsväg. Finns även en mer riktig parkering 200-300 meter österut på leden, där det också ligger en liten grillplats med bord under tak. Dasset finns på vägen dit.
Det finns liten yta för 2-3 tält bakom vindskyddet eller nere vid grillplatsen.

Fiske är endast tillåtet för den lokala fiskeklubben. Det går inte att köpa tillfälliga kort.

Translation

Sleeps 4-6.
Barbecue area and toilet are available.

Nicely located in a pine forest with a view of a lake. Seems to be a popular fishing lake. The lake has a small natural beach where it quickly becomes deep. The water appears to be significantly warmer than other lakes in the area (May 2022).

It is possible to drive right up to the windbreak on a fairly good forest road. There is also a more proper parking lot 200-300 meters east on the trail, where there is also a small barbecue area with tables under a roof. Dasset is on the way there.
There is a small area for 2-3 tents behind the wind shelter or down by the barbecue area.

Fishing is only allowed for the local fishing club. It is not possible to buy temporary cards.

Habo Vindskydd

Habo Vindskydd

Habo Vindskydd

Habo Vindskydd

Habo Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan