Glaskogen 28


Shelter for sleeping   59.47825,12.29585
Sweden, Värmlands county, Årjäng
Glaskogen nature reserve

Fee Toilet Fireplace Firewood Water (unknown quality) Trash bin Place for tent Swimming

Parking: 50 m Sleeps: 4

Det finns ett vindskydd och tre separata eldstäder för besökare som tältar.
Tillräckligt med ved och fin utsikt över sjön.
Vägen har både upp- och nedförsbackar, 12% på grus. För motorcyklar en upplevelse åtminstone!


Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

There is a wind shelter and three separate fireplaces for visitors camping.
Sufficient firewood and a nice view of the lake.
The road has both ups and downs, 12% on gravel. For motorcycles an experience at least!


Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, firewood collection, fires, etc. that apply in the area.

Located in Glaskogen nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.

Glaskogen 28

Glaskogen 28

Glaskogen 28

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan