Kladdaberg Vindskydd


Shelter for sleeping   57.2150297,14.9680439
Sweden, Jönköpings county, Vetlanda
Höglandsleden Smålandsleden

Fireplace

Parking: 700 m Sleeps: 6

4-6 sovplatser.
Eldstad och vedförråd finns. Ingen ved oktober 2021.
Ingen toalett.

Ligger längs Smålandsleden, nedanför ett gigantiskt klippblock. Parkering 700m, går ej att köra närmare då det finns flera vägbommar längs grusvägen. Stig sista 50m.

Translation

Sleeps 4-6.
Fireplace and firewood storage available. None in October 2021.
No toilet.

Located along the Smålandsleden, below a giant rock block. Parking 700m, it is not possible to drive closer as there are several road barriers along the gravel road. Climb the last 50m.

Kladdaberg Vindskydd

Kladdaberg Vindskydd

Kladdaberg Vindskydd

Kladdaberg Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan