Glaskogen 41


Shelter for sleeping   59.41286,12.47104
Sweden, Värmlands county, Årjäng
Glaskogen nature reserve

Fee Toilet Fireplace Firewood Water (unknown quality) Swimming

Fint läge vid sjön.
Grillplats och vedförråd (finns oftast ved, men inte alltid).
Toalett finns.


Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Nice location by the lake.
Barbecue area and firewood storage (there is usually firewood, but not always).
There is a toilet.


Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, firewood collection, fires, etc. that apply in the area.

Located in Glaskogen nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.
Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan