Högsäter Vindskydd


Shelter for sleeping   58.631321,12.142569
Sweden, Västra Götalands county, Färgelanda

Fireplace No firewood 2022-06-20 Water (unknown quality)

Parking: 30 m Sleeps: 6

4-6 sovplatser.
Grillplats och enkla bänkar.
Ingen ved, ingen toalett.

Ligger ca 30 meter från körbar väg.

Vid parkeringen, sväng vänster och gå uppför stigen till höger.

Translation

Sleeps 4-6.
Barbecue area and simple benches.
No wood, no toilet.

Located about 30 meters from a drivable road.

At the car park, turn left and go up the path on the right.

Högsäter Vindskydd

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan