Algustorpasjön Rastplats


Shelter for sleeping   57.42341,13.62753
Sweden, Jönköpings county, Gislaved

Fee Toilet Fireplace Grill No firewood 2023-10-05 Trash bin Place for tent Swimming Fishing

Sleeps: 6

4-6 sovplatser.
Flera grillplatser, vedförråd samt toalett.
Går att köra ända ner på en förhållandevis bra skogsväg. Även nåbart via kanotled.

Ligger fint nere vid vattnet med en stor öppen yta framför vindskyddet.

Ligger längs Nissans kanotled, betalning (kanotcheck) krävs för att använda rastplatsen. Se mer info på Gislaved kommuns hemsida, https://www.gislaved.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/kanotled-nissan

Translation

Sleeps 4-6.
Several barbecue areas, firewood storage and toilet.
Can be driven all the way down on a relatively good forest road. Also reachable via canoe trail.

Nicely located down by the water with a large open area in front of the windbreak.

Located along the Nissan canoe trail, payment (canoe check) is required to use the rest area. See more info on Gislaved municipality's website, https://www.gislaved.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/kanotled-nissan

Algustorpasjön Rastplats

Algustorpasjön Rastplats

Algustorpasjön Rastplats

Algustorpasjön Rastplats

Algustorpasjön Rastplats

Algustorpasjön Rastplats

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan