Glaskogen 8a


Shelter for sleeping   59.48509,12.45919
Sweden, Värmlands county, Arvika
Glaskogen nature reserve

Fee Toilet Fireplace Grill Firewood 2023-12-05 Water (unknown quality) Swimming

Sleeps: 5

4-5 sovplatser.
Grillplats och toalett finns.
Ved finns en bit söderut (i riktning mot vindskydd 8b).

Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Sleeps 4-5.
Barbecue area and toilet are available.
Wood can be found a bit to the south (in the direction of wind protection 8b).

Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, wood collection, fires, etc. that apply in the area.

Located in Glaskogen nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.

Glaskogen 8a

Glaskogen 8a

Glaskogen 8a

Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan