Glaskogen Finndammsudden


Shelter for sitting   59.51666,12.36183
Sweden, Värmlands county, Arvika
Glaskogen nature reserve

Fee Toilet

Sittvindskydd vid en av Glaskogens vildmarkscampingar.

Ligger i naturreservatet Glaskogen, och man måste köpa Glaskogenkortet för att nyttja vindskydd och övriga anläggningar. Läs mer och köp kortet online på https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respektera eventuella särskilda regler angående tältning, vedplockning, eldning, etc. som gäller i området.

Translation

Sitting wind protection at one of Glaskogen's wilderness campsites.

Located in the nature reserve Glaskogen, and you have to buy the Glaskogen card to use wind protection and other facilities. Read more and buy the card online at https://glaskogen.se/glaskogskortet

Respect any special rules regarding camping, firewood collection, fires, etc. that apply in the area.

Located in Glaskogen nature reserve. Respect any special rules regarding tenting, firewood collection, fire, etc. which apply to this area.
Contact     Privacy policy     Terms and conditions     Sitemap    

Copyright © 2020 Vindskyddskartan